SD FA Praha B

12.10.2014 FA Praha B – Zbraslav dorost 2:1

autor fotek: P. Chyba